23.07.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2020 година бележат понижение с 16,12% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

Предвиждаме спадът в продажбите да продължи и за седемте месеца на 2020 година те да бъдат с 16,24% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.

Повече информация за очакваните резултати през първото полугодие и предвиждания за втората половина на 2020 година ще бъдат публикувани следващата седмица в междинния доклад.