24.08.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2020 година бележат понижение с 16,28% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

Предвиждаме спадът в продажбите да продължи и за осемте месеца на 2020 година те да бъдат с 16,64% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.