23.09.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2020 година бележат понижение с 16,5% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

Предвиждаме спадът в продажбите да продължи и за деветте месеца на 2020 година те да бъдат с 16,4% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.