22.10.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2020 година бележат понижение с 16,3% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

Предвиждаме спадът в продажбите да продължи и за десетте месеца на 2020 година те да бъдат с 14,0% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.

Повече информация за очакваните резултати и предвиждания за приключване на 2020 година ще бъдат публикувани следващата седмица в междинното публично уведомление за финансовото състояние.