24.11.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 ноеври 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2020 година бележат понижение с 13,8% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

За първи път от няколко месеца насам спадът в продажбите е под 16%, като очакваме към края на месец ноември той да достигне 12,1%.

Повече информация за очакваните резултати и предвиждания за приключване на 2020 година ще бъдат публикувани в консолидираното публично уведомление до края на седмицата.