18.12.2020

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2021 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 198 млн. лева, което би довело до спад от 11,8% в сравнение с 2019 година.

В резултат на предприетите от мениджмънта енергични антикризисни мерки ние предвиждаме финансовият резултат на групата за 2020 година да се запази близо до нивата от 2019 година, като подчертаваме, че положителен елемент във финансовото състояние на групата е ниската външна задлъжнялост.

Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2020 година ще превиши 5 млн. лева, което ни дава увереност, че за 24-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда бавният ръст в консолидираните приходи от продажби от последните месеци на 2020 година да продължи и през 2021 година, като през първото полугодие очакваме той да бъде 5,4%. Същевременно изразяваме по-голям оптимизъм по отношение на продажбите през второто полугодие, когато очакваме ръст от 8,8% на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2021 година приходите от продажби в групата да достигнат 211 млн. лева. Въпреки очертаващият се ръст на продажбите е възможно финансовият резултат да отбележи спад от порядъка на 12-14%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд при запазване на броя на наетите лица.

Историята на групата на Стара планина холд АД показва, че ние имаме опит в преодоляването на кризи и намаляване на рисковете, произтичащи от тях. Затова първостепенна задача и през 2021 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество, къси срокове на доставка и разширяване на гамата от продавани продукти, съобразно специфичните изисквания на клиентите.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>