21.12.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2020 г. Писмо.

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2020 година бележат понижение със 11,8% в сравнение с продажбите от началото на 2019 година.

До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 198 млн. лева, което би довело до спад от 11,8% в сравнение с 2019 година.

На 18 декември Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува Обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2021 година.