22.12.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2021 г. Писмо.

16.12.2021

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2022 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 277.7 млн. лева – с близо 39 % номинален ръст спрямо 2020 година и близо 24 % повишение спрямо 2019 година.

26.11.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

22.11.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2021 г. Писмо.

17.11.2021

Стара планина холд АД продаде дяловото си участие във Винпром АД.

29.10.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година.

22.10.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2021 г. Писмо.

27.09.2021

Днес се навършват 25 години от учредяването на Стара планина холд АД.

21.09.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2021 г. Писмо.

27.08.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2021 година.