26.02.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

23.02.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2020 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2021 г. Писмо.

27.01.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година.

22.01.2021

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2021 г. Писмо.

04.01.2021

София Аргирова-Атанасова е новият директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД.