04.01.2021

София Аргирова-Атанасова е новият директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД.

София Аргирова-Атанасова притежава магистърска степен по право в Софийския университет Св. Климент Охридски. Има повече от 15 години опит в областта на връзки с инвеститорите в български публични компании. София е член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.