22.01.2021

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2020 година достигнаха 198,4 млн. лева, като бележат понижение от 10,4 % в сравнение с продажбите през 2019 година. 

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2021 година да достигнат 19,7 млн. лева, с ръст от 2,53 % на годишна база.