23.02.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2020 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първия месец на 2021 година бележат ръст от 8,4% в сравнение с продажбите през януари 2020 година.

Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2021 година да бъдат с 10,5% по-високи спрямо същия период на 2020 година.