18.03.2021

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2020 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 5 162 755 лева (0.249 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 11 829 960 лева (0.30 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 4 730 376 лв. (0.26 лв. на акция).

Писмо.