23.03.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към края на март 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2021 година бележат ръст от 10.7% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2021 година да бъдат с 12.8% по-високи спрямо същия период на 2020 година.