25.05.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите четири месеца на 2021 година бележат ръст от 18.65% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2021 година да бъдат с 22.83% по-високи спрямо същия период на 2020 година.