22.06.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2021 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите пет месеца на 2021 година бележат ръст от 22.34 % в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2021 година да бъдат с 29.43 % по-високи спрямо същия период на 2020 година.