20.07.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2021 година бележат ръст от 29.36% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за първите седем месеца на 2021 година да бъдат с 33.39% по-високи спрямо същия период на 2020 година.