21.09.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2021 година бележат ръст от 36.66% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за деветте месеца на 2021 година да бъдат с 39.56% по-високи спрямо същия период на 2020 година.