27.09.2021

Днес се навършват 25 години от учредяването на Стара планина холд АД.

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД – 25 успешни години!

Днес се навършват 25 години от учредяването на Стара планина холд АД. Холдингът обединява предприятия, осъществяващи дейност в различни сектори на промишлеността, които са водени от целта да постигат европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на дейността.

Ние вярваме, че българската промишленост може да приеме предизвикателството на ускореното развитие, което налага глобалната икономика чрез акцент върху знанията на хората, иновациите, родени от тях и инвестициите, които ги реализират.

Нашият успех е споделен с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

Стара планина холд АД е единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване.

Индивидуални данни

 • Начален капитал – 1.75 млн. лева
 • Основен капитал днес – 21 млн. лева
 • Пазарна капитализация на Стара планина холд АД – 237 млн. лева
 • Обща сума на разпределения дивидент от Стара планина холд АД – над 36 млн. лева
 • Възвръщаемост на първоначалната инвестиция –156 пъти

Инвестиционен портфейл  

 • Машиностроене – 59.0 %
 • Електротехника – 17.5 %
 • Лека промишленост 10.1 %
 • Финанси – 13.4 %

Консолидирани данни

 • Активи – над 250 млн. лева
 • Собствен капитал – близо 105 млн. лева
 • Обща пазарна капитализация на публичните компании в групата - 708 млн. лева
 • Разпределен дивидент в групата - 190 млн. лева за 25 години
 • Средна възвръщаемост на първоначалната инвестиция в групата - 423 пъти
 • Произведена и реализирана продукция – близо 2 млрд. евро за 25 години
 • Експорт в над 100 държави във всички континенти
 • Заети лица в групата – 2.5 хиляди души
 • Очакван ръст на производителността на труда в групата през 2021 година - над 30 %
 • Очаквани продажби в групата през 2021 година – 266.3 млн. лева с 33 % ръст спрямо 2020 год.