22.10.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветте месеца на 2021 година бележат ръст от 39.64% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за десетте месеца на 2021 година да бъдат с 37.54% по-високи спрямо същия период на 2020 година.