22.11.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2021 година бележат ръст от 37.68% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за единадесетте месеца на 2021 година да бъдат с 37.96% по-високи спрямо същия период на 2020 година.

Повече информация за очакваните резултати и предвиждания за приключване на 2021 година ще бъдат публикувани в консолидираното публично уведомление до края на седмицата.