16.12.2021

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2022 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 277.7 млн. лева – с близо 39 % номинален ръст спрямо 2020 година и близо 24 % повишение спрямо 2019 година.

На 27 септември 2021 г. отбелязахме 25 години от учредяването на холдинга с рекордно висока пазарна капитализация от 237 млн. лева. Пазарната капитализация на публичните компании в групата достигна 708 млн. лева. Стара планина холд АД е единствената публична холдингова компания в България, която е разпределяла дивидент за всяка година от своето съществуване. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2021 година ще надвиши 7.8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 25-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Производителността на труда през тази година се увеличи с 38.7 %, а средният годишен ръст на възнагражденията достигна 32.6 %. През 2022 година предвиждаме увеличение на броя на заетите лица с около 2 % при ръст на производителността на труда с 8.2 % и на средната месечна работна заплата с 10.5%. През 2022 година планираме ръст на инвестициите от над 48 %.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда ръстът на консолидираните приходи от продажби от 2021 година да продължи и през 2022 година. Изразяваме оптимизъм през първото полугодие той да надхвърли 17 %, а през второто полугодие да достигне ръст от 4 % на годишна база. При тези показатели предвиждаме през 2022 година приходите от продажби в групата да достигнат 307 млн. лева.

И през 2022 година ще бъдем водени от целта да постигаме европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим основните и да разширим присъствието си на нови пазари. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача за повишаване на пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>