22.12.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2021 г. Писмо.

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2021 година бележат ръст от 38.61% в сравнение с продажбите през същия период на 2020 година.

Предвиждаме продажбите за 2021 година да бъдат с 38.74% по-високи спрямо 2020 година.

На 16 декември Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува Обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2022 година.

 

 

.