25.11.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

22.11.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2022 година. Писмо

14.11.2022

Владимир Спасов - прокурист на "М+С Хидравлик" АД е "Мениджър на годината" в 15-ото юбилейно издание на конкурса.

27.10.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година.

21.10.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2022 година. Писмо.

21.09.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2022 година. Писмо.

29.08.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

23.08.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2022 година. Писмо.

29.07.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

21.07.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2022 година. Писмо.