20.04.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2022 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2022 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите три месеца 2022 година достигнаха 87.7  млн. лева като бележат ръст от 38.19 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2022 година да бъдат с 34.52% по-високи спрямо същия период на 2021 година.