20.05.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2022 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите четири месеца 2022 година достигнаха 116.95 млн. лева, като бележат ръст от 34.28 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2022 година да бъдат с 38.9 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.