22.06.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга къкъм 31 май 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 юни.2022 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите пет месеца 2022 година достигнаха 146.9 млн. лева, като бележат ръст от 38.48 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2022 година да бъдат с 37.15 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.