23.08.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2022 година. Писмо.

Консолидираните продажби за първите седем месеца на 2022 година достигнаха 217.4 млн. лева като бележат ръст от 39.17 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първите осем месеца на 2022 година да бъдат с 39.83 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.