21.09.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2022 година. Писмо.

Консолидираните продажби за първите осем месеца на 2022 година достигнаха 248.4 млн. лева, като бележат ръст от 39.66 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първите девет месеца на 2022 година да бъдат с 37.08 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.