21.10.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2022 година. Писмо.

Консолидираните продажби за деветте месеца на 2022 година достигнаха 278.8 млн. лева като бележат ръст от 37.18 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за десетте месеца на 2022 година да бъдат с 36.24 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.