22.11.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2022 година. Писмо

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2022 година достигнаха 312.2 млн. лева, като бележат ръст от 36.75 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за единадесетте месеца на 2022 година да бъдат с 35.94 % по-високи спрямо същия период на 2021 година.