16.12.2022

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2023 година. До края на тази година предвиждаме продажбите на предприятията от групата да надхвърлят 373 млн. лева – с над 34 % номинален ръст спрямо 2021 година и над 86 % повишение спрямо 2020 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2022 година ще надвиши 8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 26-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Инвестициите на предприятията ни достигнаха 23.3 млн. лева, предназначени основно за продължаващо технологично обновяване, подобряване на продуктовата гама и въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица. През 2023 година, независимо от голямата несигурност в национален и глобален пран, планираме ръст на инвестициите от 2 % до 23.8 млн. лв.

Производителността през тази година се увеличи с 26.8 %, а средният годишен ръст на възнагражденията достигна 14%. През 2023 година предвиждаме минимално увеличение на броя на заетите лица с около 0.5 % при ръст на производителността на труда с около 4 % и на средната месечна работна заплата с 10.2 %.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда и през 2023 година холдингът да отчете ръст на консолидираните приходи от продажби. Очакваме през 2023 година приходите от продажби в групата да надхвърлят 385 млн. лева, с което ще постигнем ръст от приблизително 4 % на годишна база.

И през 2023 година ще бъдем водени от целта да постигаме европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност на дейността си, с което да запазим основните и да разширим присъствието си на нови пазари. Устойчивото постигане на добър финансов резултат при очакваните продажби ще продължи да бъде основна задача с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

Нашият успех ще продължи да бъде споделян с всички, които взимат участие в неговото реализиране.

 Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>