22.12.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2022 година. Писмо

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2022 година достигнаха 348.1 млн. лева като бележат ръст от 36.22 % в сравнение с продажбите през същия период на 2021 година. 

Предвиждаме годишните продажби за 2022 година да бъдат с 34.00 % по-високи спрямо 2021 година.