27.01.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото четвъртото на 2022 година.

24.01.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2023 година. Писмо