24.01.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за 2022 година достигнаха 372.2 млн. лева, като бележат ръст от 34.16 % в сравнение с продажбите през 2021 година. 

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2023 година да бъдат с 25.76 % по-високи спрямо същия период на 2022 година.