22.02.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2023 г. и прогнози за продажбите към 28 февруари 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за месец януари 2023 година достигнаха 34.7 млн. лева като бележат ръст от 31.27 % в сравнение с продажбите през януари 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за месец февруари 2023 година да достигнат 33.2 млн. лева - с ръст от 22.77% на годишна база.