16.03.2023

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2022 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 6 544 630.42 лева (0.31579 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 15 773 280.00 лева (0.40 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 6 003 938.16 лева (0.33 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 502 168.20 лева (0.02 лв. на акция).

Българска роза АД, 401 323.50 лева (0.075 лв. на акция).

Писмо.