22.03.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2023 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите два месеца 2023 година достигнаха 69.5 млн. лева като бележат ръст от 25.62 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2023 година да достигнат 105.6 млн. лева - с ръст от 20.32 % на годишна база.