21.04.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2023 година и прогнози за продажбите към 30 април 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първото тримесечие 2023 година достигнаха 105.9 млн. лева, като бележат ръст от 20.81 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2023 година да достигнат 138.2 млн. лева - с ръст от 18.20 % на годишна база.