22.05.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2023 година и прогнози за продажбите към 31 май 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите четири месеца 2023 година достигнаха 138.2 млн. лева, като бележат ръст от 18.18 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2023 година да достигнат 172.5 млн. лева - с ръст от 17.43 % на годишна база.