22.06.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2023 година и прогнози за продажбите към 30 юни 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите пет месеца на 2023 година достигнаха 172.23 млн. лева, като бележат ръст от 17.23 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2023 година да достигнат 207.83 млн. лева - с ръст от 13.83 % на годишна база.