24.07.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2023 година и прогнози за продажбите към 31 юли 2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2023 година достигнаха 206.8 млн. лева като бележат ръст от 13.26 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първите седем месеца на 2023 година да достигнат 240.6 млн. лева - с ръст от 10.87 % на годишна база.