24.08.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.07. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.08.2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите седем месеца 2023 година достигнаха 240.9 млн. лева, като бележат ръст от 11.02 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първите осем месеца на 2023 година да достигнат 265.4 млн. лева - с ръст от 6.86 % на годишна база.