25.09.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.08. 2023 година и прогнози за продажбите към 30.09.2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за осемте месеца 2023 година достигнаха 265.34 млн. лева, като бележат ръст от 6.82 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за деветте месеца на 2023 година да достигнат 293.74 млн. лева - с ръст от 5.37 % на годишна база.