23.10.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30.09. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.10.2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за деветте месеца 2023 година достигнаха 293.42 млн. лева, като бележат ръст от 5.26 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за десетте месеца на 2023 година да достигнат 321.71 млн. лева - с ръст от 3.04 % на годишна база.