22.11.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.10. 2023 година и прогнози за продажбите към 30.11.2023 година. Писмо

Консолидираните продажби за десетте месеца 2023 година достигнаха 321.3 млн. лева, като бележат ръст от 2.91 % в сравнение с продажбите през същия период на 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за единадесетте месеца на 2023 година да достигнат 346.4 млн. лева - с незначителен спад от 0.48 % на годишна база.