08.12.2023

Стара планина холд АД с отличие за „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“ на годишните IR награди за 2023 година..

 

На официална церемония, организирана от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България на 07.12.2023 г. в категория „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“, сегмент Стандарт на БФБ, беше отличена София Аргирова-Атанасова – Директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД. В Категория „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ бе отличен Марин Маринов – търговски пълномощник и Директор връзки с инвеститорите на  „М+С Хидравлик АД“, Казанлък. На събитието бяха отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите и техните компании въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални и индивидуални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

IR AWARDS 2023 е най-голямото и значимо събитие на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Ежегодно участници в мероприятието са: мениджъри по връзки с инвеститорите, финансови директори, медийни партньори, финансови анализатори, представители на инвестиционни посредници, големи български институционални и индивидуални инвеститори..