28.02.2024

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

22.02.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.01.2024 година и прогнози за продажбите към 29.02.2024 година. Писмо

29.01.2024

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година.

23.01.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.12.2023 година и прогнози за продажбите към 31.01.2024 година. Писмо