23.01.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.12.2023 година и прогнози за продажбите към 31.01.2024 година. Писмо

Консолидираните продажби за 2023 година достигнаха 363.3 млн. лева, като бележат понижение от 2.4 % в сравнение с продажбите през 2022 година. 

Предвиждаме продажбите за първия месец на 2024 година да бъдат с 23.5 % по-ниска стойност спрямо същия период на 2023 година.

* В прогнозните очаквания са включени неконсолидираните данни на М+С Хидравлик АД.