22.02.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.01.2024 година и прогнози за продажбите към 29.02.2024 година. Писмо

Консолидираните продажби за месец януари 2024 година достигнаха 25.86 млн. лева като бележат понижение от 25.50 % в сравнение с продажбите през същия период на 2023 година. 

Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2024 година да достигнат 49.71 млн. лева – с понижение от 28.46 % спрямо същия период на 2023 година.