19.03.2024

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2023 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 6 544 630.42 лв. (0.31579 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 15 773 280.00 лв. (0.40 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 3 820 687.92 лв. (0.21 лв. на акция).

Българска роза АД, 267 549 лв. (0.05 лв. на акция).

Писмо.